آموزش رفع خطای php is not recognized

یکی از مشکلاتی که خیلی از شما دوستان بهش بر میخورین در زمان استفاده از ngrok خطای php is not recognized هست که در این جلسه نحوه حل این مشکل رو براتون گذاشتم.

دیدگاه های شما

  
هیچ دیدگاهی تاکنون ثبت نشده.