ارسال پیغام خوش آمد گویی به کاربران گروه

در این جلسه ما بعداز توضیح کوتاهی درباره chat_id ها در گروه ها میایم و با دو متد sendmessage  و پارامتر reply_to_message_id  به کاربری که تازه در گروه ها عضو شده پیغام خوش آمد ارسال میکنیم.

دیدگاه های شما

  
هیچ دیدگاهی تاکنون ثبت نشده.